May23 dancing 
 

 shake 

 


這天發生了一件事! 
惡行一   偷摸無行走能力小baby的屁股

 
摸完後裝沒事繼續上課 惡行二   關燈後直撲小baby且強吻小baby!! 全班家長都驚嚇到

 

........這個狀況真不好下課了 老師把吉他放在地上,小朋友們就像看到受傷動物的禿鷹們一樣為過去殘害吉他 
這個上課的地方每次進去我都會大流鼻水 還會打噴嚏 空氣真糟

                                              
 

arrow
arrow
    全站熱搜

    Vicky (Za媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()